آژانس هواپیمایی هفت آسمان

درباره ما


شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی گل گشت کرد در سال1388 با انگیزه ی ارائه ی خدمات گردشگری به مسافرین عزیز داخلی وخارجی باپرسنل مصمم وکار آمدتاسیس گردید. این شرکت به یاری خداوند دربرگزاری تورهای داخلی به سراسرایران وتورهای خارجی *درمسیرهای اروپایی،آسیایی،آفریقایی،...و *همکاری باایرلاین های معتبرداخلی وخارجی در راستای ارائه خدمات حمل ونقل داخلی وبین الملل همکاری باشرکتها وموسسات معتبرتوریستی خارجی درراستای ارائه خدمات توریستی به گردشگران *بکارگیری راهنمایان کارآزموده،باسابقه وآشنابه زبانهای خارجی واصول گردشگری *همکاری باایرلاین های معتبر داخلی وخارجی درراستای ارائه خدمات حمل ونقل داخلی وبین الملل *همکاری باشرکت هاوموسسات معتبرتوریستی خارجی درراستای ارائه خدمات توریستی به مسافران عزیز میباشد.